Kim Chọc Hút Tủy Xương - Bone Marrow Aspiration Needle

Kim Chọc Hút Tủy Xương - Bone Marrow Aspiration Needle

Chỉ định: Dùng để thu thập mẫu tủy xương

Ưu diểm:

-   Thiết kế đầu kim siêu sắc giảm chấn thương

-   Chiều dài kim có thể điều chỉnh được

-   Tay cầm gọn nhẹ

-   Dễ sử dụng

-   Mã hóa bằng màu sắc

-   Vạch chỉ thị độ sâu sắc nét

Nhà sản xuất : GEOTEK MEDICAL LTD – TURKEY

Nhà sản xuất: 

  • GEOTEK MEDICAL LTD – TURKEY

Sản phẩm cùng loại