Chỉ Chirlac - Absorbable Threads

Chỉ Chirlac - Absorbable Threads

 CHỈ CHIRLAC SỢI BỆN

Nhà sản xuất : Chiralen/Séc

Nhà sản xuất: 

  • Chiralen/Séc

Thông tin chung

Sản phẩm cùng loại